Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. 11. 2020

Xenofón - Lakedaimonské zřízení - Spartská ústava

xenophon.jpg

Xenofón byl starořecký spisovatel, historik, filosof, vojevůdce, vojenský a politický teoretik a Sókratův žák. Protože zastával monarchistické názory a obdivoval Spartské zřízení, byl vypovězen z Athén. V roce 401 př. n. l. se zúčastnil výpravy řeckých žoldnéřů ve službách Kýra Mladšího do nástupnické války v Persii. O této výpravě napsal své nejznámější dílo Anabáze (termín anabasis znamená v staré řečtině cestu od pobřeží do vnitrozemí, vztahuje se tedy jen k první části výpravy, před Kýrovou smrtí u Kúnax). Svůj obdiv k silným vládcům vyjádřil v dílech O Kýrově vychování, Hierón a Agésilaos, ke Spartě pak v díle Spartská ústava. Filosofické spisy Obrana Sókratova a Vzpomínky na Sókrata jsou cennými prameny vědomostí o Sókratovi. S malým úspěchem navázal dílem Hellénika na historika Thúkýdida. Vyšší úrovně dosahuje v prakticky zaměřených dílech s tematikou ekonomie (Oikonomikos - O hospodaření) nebo jezdectví (O jezdectví, O výcviku jezdců), O státních příjmech a jiných. Na konci života se mohl vrátit do Athén.

 

Lykúrgos pocházející z královské rodiny. Snad v 9. století př. n. l. převzal své zákony z Kréty a dal Sparťanům jejich ústavu. Měl ve Spartě chrám, kde byl uctíván. Dnes nelze rozhodnout, zda byl historickou postavou či zda byl původně bohem světla, jehož kult ve Spartě existoval.

Byl údajným tvůrcem státního zřízení Sparty, rozdělení moci (2 králové, 28 eforů a gerusie a apelly) a roztřídění obyvatel do tří kategorií. Jeho ústava zasahovala do všech oblastí života ve Spartě, od zákonů týkajících se moci k chování, výchově chlapců a děvčat, stolování, věkovým uspořádáním, postavenmí a právám občanů a jejich povinnosti. Pro plnoprávné občany zavedl přísná tělesná cvičení, kterými měl každý občan dojít kalokagathie — tělesné i duševní rovnováhy, dokonalosti.

Xenofón jej datuje do období Héraklovců, kteří včele Dórů údajně plenili Řecko. asi v 13-12. stol. př.n.l.